GDPR

Du kan känna dig trygg i att dina uppgifter enbart används i syfte att leverera en bra tjänst/produkt till dig.

Nedan beskriver vi hur Ekholms bildemontering AB med organisationsnummer: 556383-3036 samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda produkter anpassade för dig.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av sekretess och hanteras konfidentiellt. Vi vill vara tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter genom att kontakta oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som registreringsnummer.

Personuppgifter kan inhämtas från dig när du lägger en order men också senare när du kommunicerar med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret, fakturabetalning samt genom cookies på våra webbsidor.

Hur använder vi personuppgifter?

Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken produkt du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och göra det möjligt att genomföra betalningar, kredit- och riskbedömningar.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade eller raderade.

Hör av dig om du har övriga frågor!