SBR-certifierad

Sedan 2002 är Ekholms Bildemontering AB certifierade enligt SBR´s certifiering som baserar sig på ISO 1400 och 9000.

Juli 2001

SBR-certifiering är ett frivilligt branschanpassat miljö – och kvalitetssystem som syftar till att det medlemsföretag som uppnått certifiering har kontroll över företagets miljöpåverkan , materialflöde och kvalitet på de produkter som levereras.

Systemet som 1995 utarbetats i Danmark, översttes och infördes av SBR mars 1997.

· Materialet har under våren 2001 omarbetats från det tidigare 3-delade systemet för att göra det enklare och mer användarvänligt och dessutom lättare att anpassa till ISO 14001 och ISO 9001.

· SBR-certifieringen är uppbyggd enligt samma struktur som ISO 9001:2 000 och ISO 14001.

· Systemet innehåller en SBR-nivå, anpassad efter arbetssättet i verksamheten.

· Systemet innehåller kompletteringar som behövs för att gå vidare mot en ISO-nivå.

Efter genomfört arbete med SBR-systemet granskas detta av en opartisk revisor, Askengren & Co Lerum , som SBR har avtal med.