Miljöpolicy

Ekholms Bildemontering AB skall sträva efter att ständigt bil bättre inom miljöområdet. Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera miljöfarligt utsläpp som kan skada luft, vatten och jord.

Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja mm på ett miljöeffektivt sätt.

Vi skall eftersträva efter att minimera företagets avfallsproduktion, speciellt miljöfarligt avfall.

Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa på ett säkert och ansvarsfult sätt.

Vi strävar efter att minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för medarbetare och den kommun vi är verksamma i.

Vi vill sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor inom våra ekonomiska ramar.

verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinningsgraden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delar som säljs.

Vi garanterar och ger intryck av ordnade förhållanden inför våra kunder och leverantörer.

Vi lever upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö och kvalitet samt att certifiera företaget enligt systemet ”SBR-certifiering”.

Vi skall ständigt arbeta för att bli bättre inom miljöområdet genom att minimera eller om möjligt eliminera utsläpp som kan skada vår miljö.

Vi skall efter leva de lagar och förordning som gäller för verksamheten.

Vi skall sträva efter största möjliga återanvändning och återvinning av begagnade bildelar.

Vi skall hantera bilar och restprodukter på ett ansvarsfullt sätt och försäkra oss om att underleverantörer arbetar miljöanpassat och följer de lagar och förordningar som finns.

Vi skall ha som målsättning att utveckla medarbetare och företag för att ständigt leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss som företag.